Välkommen till LH Produkter

Lyft- och surrningsredskap är något som används varje dag av många människor för att göra arbetet både enklare och säkrare. För att de ska fylla sin funktion är det viktigt att de används på rätt sätt. Det betyder både att man ska använda rätt redskap och att man gör det på rätt sätt. En last måste alltid spännas fast ordentligt, vilket brukar ske med exempelvis bandstroppar eller spännband. Det är också väldigt viktigt att lyften sker på rätt sätt och därför finns det riktlinjer att hålla sig till. Här är det viktigaste att ha koll på:

  • Börja med att kolla märkningen. Färgen på höljet talar om för dig hur mycket sling och stroppar av syntetfiber kan lyfta. När det är stållinestroppar med syntetfiber är det i stället diametern som avgör. Kontrollera också linorna noggrant. Stållinor bör inte visa på något slitage, ha trådbrott, rostangrepp eller formförändring.
  • Koppla lasten. Om man använder sling måste man tänka på att den ska vara ordentligt straffad. När slingen är av kätting gör man det med löpkrok och om den är av stållina gör man det i stället med löphandske. Se alltid till att både lyftredskapen och lasten är skyddade av mellanlägg. När man ska lyfta balkar är det bäst att använda sig av balksax.
  • När man lyfter lasten ska den alltid ”flyta”. Det vill säga det ska finnas en rytm i det och det får inte bli ryckigt, något som kan skada lasten eller orsaka att man tappar den.
  • Man bör även se till att det inte är för stor lyftvinkel om det är många saker som ska lyftas samtidigt.
  • Kontrollera att allt ser bra ut och fortsätt om det gör det.

När olyckor inträffar beror det ofta antingen på att fel utrustning har använts eller att den inte har använts på rätt sätt. Det viktigaste att börja med är att skaffa sig rätt kunskap och att inte ta lättvindigt på säkerheten. Respektera lyftredskapens maxvikt och gör alltid en ny riskbedömning om ett lyft skiljer sig från det/de tidigare. Sist men inte minst, så bör man alltid se till att det inte finns människor i närheten som skulle kunna bli skadade om något går fel.