Telfer

Telfer är en typ av lyftanordning som består av ett maskindrivet lyftblock på en vagn. Hur mycket en telfer kan lyfta varierar mellan olika modeller och kan vara allt från endast ett tiotal kilogram upp till 100 ton. Vanligtvis rullar en telfer på räls eller under en balk, i en traverskran, även om det också finns fast monterade. För att höja och sänka olika objekt används linor eller kättingar. Dessa ser till att lyften går snabbt och att de är precisa. Vanligtvis används de inom verkstäder eller industrier men kan hittas inom många områden där saker ska förflyttas till exempel arenor.

Kättingtelfer

En kättingtelfer klarar av att göra lyft av produkter mellan cirka 80 kg och upp till 5 ton. Här finns givetvis olika modeller som klarar olika mycket. Fler av dem går att montera i ett skensystem om det till exempel är produkter som förflyttas mellan olika fasta punkter.

Lintelfer

Den är starkare än kättingtelfern och klarar upp till 100 ton. Även dessa kan monteras utifrån behov. De manövreras av en dosa, antingen genom kabel eller en som är fjärrstyrd.

Olika valmöjligheter

Förutom att kunna välja på om manövreringsdosan ska vara radiostyrd eller fast förankrad finns det andra smarta val att göra. Beroende på verksamhet kan telfrar ha till exempel frekvensstyrning och att de kan fungera med olika hastigheter. Andra tillbehör kan vara upphängningsöglor eller blockvagnar.

Smart val för smidiga lyft

Att använda telfer är ett smidigt val om det lyfts mycket och där det ska kunna transporteras smidigt och friktionsfritt. De tar inte mycket plats och klarar enorma tyngder. Vanligt är att de även kommer med quick-hitch som gör det snabbt att koppla materialet som ska lyftas. Det finns även modeller som dras för hand för lyft upp till 500 kg, något som ofta används på olika event som kanske inte är i samma lokal varje gång.