Traverskranar

En traverskran är en lyftkran som används mycket inom industri och produktion där det är tunga produkter som ska förflyttas inom lokalen eller utomhus. Den bärande konstruktionen av traverskranen utgörs av en kranbrygga, vilande på fasta balkar som är fixerade i taket. Det innebär att kranen endast är flyttbar längs med balkarna, men den har flera stora fördelar när det gäller att förflytta saker.

När används traverskranar

När det hela tiden måste flyttas tungt material är en traverskran en bra lösning. Eftersom den är konstruerad att åka längs med balkar är den väldigt stabil, vilket gör den säkrare än många andra lösningar. Traverskranar finns i många olika storlekar, där de större endast får rum utomhus och används till att lyfta exempelvis fordon, båtar och containrar. Oavsett storlek fungerar de på samma sätt, nämligen att de lyfter rakt uppåt och endast kan arbeta inom traverskranens begränsade arbetsyta, längs med balkarna.

Traverskranutbildning

För de som hanterar traverskranar krävs en utbildning för att få hantera och sköta en traverskran. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste att personer som arbetar med kranarna ha dokumentation på att det finns den praktiska erfarenheten, men även den teoretiska kunskapen. Utbildningen brukar inte ta lång tid att genomföra och det varierar en del vad den innehåller, men här är några exempel på vad som brukar ingå:

  • Hur man lyfter på ett smart sätt, men även säkert och snabbt
  • Hur man underhåller lyftredskap och maskin
  • Hur man kopplar lasten på rätt sätt
  • Vilka bestämmelser som gäller samt om olika säkerhetsanordningar

Eftersom det är oftast tunga och även dyrbara laster som ska förflyttas ställs givetvis dessa höga krav på anställda, en tappad last kan vara en miljonförlust för ett företag. Men det handlar inte bara om att kunna hantera kranen eller att kunna förankra lasten rätt enligt alla regler och normer, det handlar om att skapa en trygg arbetsplats.