Lämna in bilen på service

Följ rekommendationerna

Att upprätthålla den regelbundna översynen som rekommenderas av tillverkaren av våra fordon är nyckeln till att optimera dess prestanda och livslängd, det är också viktigt för att upprätthålla giltigheten av bilens officiella garanti.

Tidsperioder eller kilometer

Biltillverkarna uppger serviceintervaller för alla sina modeller. En serviceintervall är antingen en tidsperiod eller ett visst antal kilometer. Egentligen är det så att båda parametrarna ofta kompletterar varandra. Detta innebär att om det till exempel är uppgivet var 12 månad eller 15 000 km så måste din bil genomgå översyn fast den bara har gått 10 000 km under det senaste året. Självklart betyder det också att den måste servas om den har gått över 15 000 km även om det gått mindre än tolv månader sedan den senaste översynen.

Inprogrammerade intervaller

Moderna bilar brukar ofta ha serviceintervallerna inprogrammerade i den inbyggda datorn. Det brukar visas på en skärm när perioden för service har överstigits eller när det börjar blir dags. Vissa modeller använder dynamiska intervaller som varierar beroende på vilken typ av körning bilen genomgår, vilket förlänger eller förkortar underhållet om, bland annat, oljenedbrytningen och dess konsumtion är snabbare eller långsammare.

Oljebyte

Den viktigaste delen av servicen är vanligtvis utbytet av bilens motorolja. Med tiden och efter många mil förlorar den sina egenskaper. På grund av detta är dess ersättning mycket viktig för att bevara en väloljad motor. På så sätt ser man till att motorns livslängd inte förkortas samt att dess prestanda behålls. I samband med oljebytet ingår också alltid ett byte av oljefiltret. I detta samlas många föroreningar tillsammans med ungefär en halv liter spillolja; när den blandas med den nya som fylls på så förlorar den sina egenskaper snabbt.

Rätta mängder

Det är oundvikligt att vid all service kontrollera alla nivåer och vid behov fylla på vätska, såsom bromsar, styrning, spolarfrostskyddsmedel m.m. När det gäller bytet av kabinluftfiltret, utförs detta enligt tillverkarens rekommendation, vanligen föreskrivs det i boken av fordonsunderhåll. Filtret är även känt som pollenfilter eller anti-pollenfilter och det förhindrar pollen och andra föroreningar från att komma in i passagerarutrymmet och inandas av bilen förare och passagerare.